Terveyskysely

 

Kaukasiankoirista on käynnistetty terveyskysely jalostuksen tavoiteohjelmaa ja PEVISA:a varten tarkoituksena kartoittaa rakkaan rotumme terveydentila Suomessa.

 

Kaikki ihmiset jotka olette kiinnostuneita rotumme terveydentilasta sekä sen tulevaisuudesta voivat osallistua vastaamalla kyselyyn lomakkeilla, jotka löytyvät kohdasta lomakkeet.

 

Voit vastata kyselyyn sähköisesti tai lada lomakkeen Word muodossa ja lähettää sen osoitteeseen kaukasiankoirat (at) gmail.com otsikolla terveyskysely.

 

 

Kaukasiankoiranomistajat huomio!

 

Professori Hannes Lohi johtaa koirien geenitutkimusta  Helsingin Yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa. Koirien perimä kartoitettiin muutama vuosi sitten ja sen myötä on avautunut ainutlaatuisia mahdollisuuksia eri rotujen perinnöllisten sairauksien, rakenteen, värin, koon ja erilaisten käyttäytymispiirteiden geenitaustojen selvittämiseen.

 

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa geenivirheitä koirien erilaisiin perinnöllisiin sairauksiin ja ominaisuuksiin, kehittää geenitestejä jalostuksen apuvälineeksi ja soveltaa saatua tietoa ihmissairauksien selvittämiseen. Ihmisen ja koiran geenit ja sairaudet ovat pitkälti samat. Geenilöytö avaa useimmiten myös mahdollisuuksia tautimekanismien ymmärtämiseen ja se luo pohjaa diagnostiikan ja parempien hoitojen kehittämiseen.

 

Löydät koirangeenit- sivuilta hyödyllistä tietoa projekteista, tapahtumista, osallistumisesta ja tietenkin myös uusista geenilöydöistä ja koirien geenitutkimusta koskevista uutisista.

 

(Lähde: © koirangeenit.fi/Helsingin yliopisto)

 

Tästä nettisivuille:www.koirangeenit.fi

Tulossa linkkejä/ artikkeleita koskien rodulla esiintyviä vaivoja:

LONKKANIVELDYSPLASIA

KYYNÄRNIVELDYSPLASIA

OLKANIVELONGELMAT

POLVIVAIVAT

PANOSTEIITTI

MUUT LUUSTOVAIVAT

ENTROPIUM (silmäluomien sisäänpäin kääntyminen)

MAHALAUKUN KIERTYMÄ

KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA

EPILEPSIA

SYDÄNVAIVAT