Suomen Kaukasiankoirat ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

YLEISTÄ

Toiminta on kuluneena vuotena edennyt lähes tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä on 31.12.2018 ollut 63 maksanutta jäsentä, heistä 11 perhejäseniä ja 2 kunniajäsentä. Yhdistyksen jäsenmaksu varsinaiselta jäseneltä on ollut 25€, perheenjäseneltä 10€. Pitkäaikaisjäsenyyden (10v.) hintana on ollut 160€.

HALLINTO

Suomen Kaukasiankoirat ry:n hallituksen toimihenkilöt vuonna 2018:

Puheenjohtaja Hanna-Mari Rajaniemi

Varapuheenjohtaja Pirjo Voltti

Sihteeri Riina Saarinen Rahastonhoitaja Mei-Gen Tcheng

Jäsensihteeri Terttu Wirzenius
Jäsen Börje Wikström
Jäsen Nina Eistiö

Jäsen Petri Sankari
Jäsen Tytti Eskola

Varajäsen Ulla Pulkkanen
Varajäsen Susanna Isola


Tilintarkastajina toimineet:

Tilintarkastaja Taru Saari


Varatilintarkastaja Laura Malin


Pentuvälittäjänä toiminut Laura Malin

Tiedottaja Hanna-Mari Rajaniemi


Hallitustyön tueksi ja helpottamiseksi ovat toimineet seuraavat toimikunnat:

Jalostustoimikunta

Puheenjohtaja Hanna-Mari Rajaniemi

Jäsenet Päivi Jokinen
Petri Sankari
Sanni Váhlsten


Luonnetoimikunta

Puheenjohtaja Tytti Eskola

Jäsenet Taru Saari
Sanni Váhlsten
Riina Saarinen
Pia Laakkonen
Pirjo Voltti

Tuija Laine


Tiedotustoimikunta

Puheenjohtaja Hanna-Mari Rajaniemi

Jäsenet Sannu Alanko

Petri Sankari

Minka Järvinen
Henriikka Rapila
Jani Laakkonen

Näyttelytoimikunta

 Puheenjohtaja Pirjo Voltti 

Tytti Eskola 

Jani Laakkonen

 Pia Laakkonen 

Suvi Ojanen

 Nina Eistiöä


YLEISKOKOUKSET Suomen Kaukasiankoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 21.4.2018 Hankasalmella, Pieksämäentie 15.

 Kokouksessa oli läsnä kuusi ( 6 ) varsinaista jäsentä + yksi ( 1 ) perhejäsen (ilman äänioikeutta). Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Voltti  ja kokouksen sihteeriksi Riina Saarinen.  Ääntenlaskijoiksi valittiin Terttu Wirzenius ja Tytti Eskola. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terttu Wirzenius ja Tytti Eskola.

 HALLITUKSEN KOKOUKSET SKPK ry:n hallitus on pitänyt vuonna 2018 yhteensä viisi (5) kokousta, joista yksi (1) on ollut läsnäolokokouksia ja  loput virtuaalikokouksia sähköpostin välityksellä. Oheisesta listauksesta käy ilmi jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin: 


                                                  Läsnäolokokoukset                  Virtuaalikokoukset 

Hanna-Mari Rajaniemi                         0/1                                        4/4

Pirjo Voltti                                             1/1                                        4/4

Riina Saarinen                                      1/1                                       4/4 

Börje Wikström                                      0/1                                       3/4 

Nina Eistiö                                      ???0/1                                         4/4 

Petri Sankari                                        0/1                                          1/4 

Tytti Eskola                                          1/1                                          4/4 


Ulla Pulkkanen                                     0/1                                            4/4 

Susanna Isola                                      0/1                                           1/4

Hallituksen jäsenille pyrittiin aina lähettämään esityslista noin viikkoa ennen kokousta, jotta jokaisella oli aikaa tutustua esityslistan kohtiin. Kokouksen jälkeen pöytäkirja lähetettiin sähköisesti tarkastettavaksi kokousläsnäolijoille ja hyväksynnän jälkeen julkaistiin liitteineen hallituksen webpalstalla (SKPKry-hallitus@googlegroups.com). Pääsyoikeus palstalle on ollut vain hallituksen jäsenillä. Seuraavan kokouksen ajankohta pyrittiin päättämään aina edellisessä kokouksessa. Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus on myös käsitellyt ja päättänyt asioita virtuaalisesti omalla web-palstallaan. 

TOIMINTA 6.1 Julkaisutoiminta Yhdistys on julkaisut neljä kappaletta Kaukasialainen-lehteä vuonna 2018. Joulukuussa julkaisimme myös yhdistykselle lähetetyillä koirien kuvilla varustetun seinäkalenterin vuodelle 2019. Yhdistyksen verkkosivut ovat olleet osoitteessa www.kaukasianpaimenkoirat.com  ,   Ylläpidosta vuonna 2018 on vastannut Petri Sankari ja Hanna-Mari Rajaniemi (varalla). Yhdistyksellä on myös oma Facebook-sivu ja hallituksen jäsenillä on ollut oikeus päivittää sivuja.

6.2 Koulutus- ja harrastustoiminta Yhdistys on rohkaisut kaukasiankoirien omistajia järjestämään omaa yhteistä toimintaa alueellansa. Vuoden aikana ei kuitenkaan ole järjestetty mitään tapahtumia.  

6.3 Jalostustoiminta Jalostustoimikuntamme ylläpitämällä jalostusuroslistalla ei ole ollut ainuttakaan urosta. Listalle pääsemiseksi urokselta edellytetään jalostussuositusten täyttymistä ja jalostustoimikunnan laatiman terveyskyselyyn vastaamista. Jalostustoimikunta on kartoittanut kaukasiankoirien terveystilannetta sekä on ollut valmis antamaan tarvittaessa jalostusneuvontaa.

2018 Top Ovcharka Shown yhteydessä järjestettiin jalostustarkastus. Tarkastuksessa tuomarina Polina Simic, Serbia. Tarkastukseen osallistui 1  koira

Pentuvälittäjänämme toimi Laura Malin. Jäsenten pentueilmoitukset tarjottiin julkaisemaan veloituksetta yhdistyksemme verkkosivuilla ja Kaukasialainen-lehdessämme. Vuonna 2018 välitykseen ei ilmoitettu yhtään pentuetta.

 6.4 Koe- ja kilpailutoiminta Vuonna 2018 ei pystytty järjestämään luonnetestiä. 

6.5 Näyttelytoiminta 10.5.2018 järjestettiin Helsingissä Tuomarinkylän vinttikoirakeskuksessa Top Ovcharka Show Suomen Palveluskoiraliiton erikoisnäyttelyn yhteydessä.  Tuomarinamme oli Polina Simic Serbiasta ja erinomaisena tulkkina toimi Dmitry Poletaev. Koiria oli ilmoitettu yht. xxx, joista paikalla oli 4  itäeuroopanpaimenkoiraa, 6 etelävenäjänkoiraa,  13 keskiaasiankoiraa ja  24 kaukasiankoiriaa. Näyttelyssä oli esillä koiria myös Virosta. 

6.6 PR-toiminta Yhdistyksemme on antanut rotuinfoa sitä tarvitseville lähinnä puhelimitse ja verkkosivujemme tarjonnalla sekä sähköpostitse. Vuonna 2018 yhdistys hyödynsi tiedottamisessa runsaasti myös Facebook-sivua, joka tavoittaa monet jäsenet sekä toimii potentiaalisten uusien jäsenten innostamiseksi mukaan toimintaan. Facebook  on nopea ja tehokas tiedotuskanava. Harkitsetko kaukasianpaimenkoiraa? -esite on tulostettavissa verkkosivuiltamme. Painettuna esitteitä sai tilattua jalostustoimikunnalta ja jäsensihteeriltä. 

6.7 Kansainvälinen toiminta Yhdistyksen jäsenet ovat olleet aktiiveja yhteyksissään ulkomaisiin kenneleihin varsinkin jalostusasioissa. 

Jäsenemme ovat osallistuneet myös muihin ulkomaalaisiin näyttelyihin menestyksekkäästi. 

Vuoden 2018 TOS tuomariksi kutsuttiin Serbiasta Polina Simic. 

6.8 Muu toiminta Yhdistys järjesti Eläinavustaja ry:n kanssa yhteistyössä luentotilaisuuden koirien motivoinnista ja palkitsemisesta 25.8.2019. Luennoitsijana oli Tommi Mäkelä. 

Jäsenistölle järjestettiin näyttelykoirakilpailu, johon osallistui kolme koiraa. Näyttelykoirakilpailun voitti 

TALOUS Yhdistyksen suurin tuotto muodostui logotuotemyynnistä ja jäsenten maksamista jäsenmaksuista. Tuotto oli vuodella 2018  -726,35€  alijäämäinen.