FAQ - usein kysyttyä...

Kysymys: Sopiiko kaukkari tiheästi asutulle seudulle taajamaan / rivitaloon / kerrostaloon?

Vastaus
: Tämä aihe on ja tulee olemaan ikuisuuskysymys. Rotuyhdistyksen tavoite rodun jalostusasioissa ja luonnekysymyksissä on säilyttää ja vaalia rodun alkuperäistä luonnetta ja käyttöominaisuuksia. Näihin ominaisuuksiin yleisesti kuuluvat mm. itsenäiseen työskentelyyn kykenevä, vieraille pidättyväinen, oman alueen vartiointitaipumus ääntä käyttäen sekä oman lauman suojeluhalu ja etenkin ilta-aikaan nämä ominaisuudet voimistuvat. Lisänä tietenkin rodunomainen turkki, joka on säänkestävä ja paksu vaikka olisi lyhytkarvaisempi versio.

Jokaiseen pentueeseen syntyy hyvin erilaisia pentuja, niin luonne- kuin muissakin ominaisuuksissa. Lisäksi on olemassa linjoja, joissa on selvästi hyvin "löysää pipoa" eli koirat eivät ole niin hanakasti puolustamassa ja vartioimassa, hyväksyvät vieraat ihmiset melko helposti ja sitten on olemassa täydellisen epärodunomaisiakin koiria. Kaikenlaisia luonteita löytyy toki.

Mutta jos puhutaan aivan yleisluontoisesti rodusta yleensä, kaukasiankoirasta, niin se ei ole tarkoitettu taajamaan, kerrostaloon tai rivitaloon tai ahtaalle omakotialueelle, vaan se on jalostettu alunperin tekemään töitä laumanvartijana, pärjäämään karuissa oloissa ja olemaan päästämättä ketään vierasta ihmistä tai petoa lauman läheisyyteen.
Joten tältä pohjalta, rotu yleisesti huomioden, vaikka yksilöerot täytyykin muistaa, emme yhdistyksessä suosittele rotua taajama-alueelle vaan kannustamme ihmisiä etsimään jonkin omiin oloihin paremmin soveltuvan koiran.

Tässä on vuosien varrella tarjottu paljon kodinvaihtajia, joiden kanssa ei olla enää taajamassa pärjätty. Pennusta ei voi tietää tarkalleen, millainen siitä kasvaa aikuisena. Nuori koira kehittyy niin henkisesti kuin fyysisestikin vielä pitkään, 3-5v ikään saakka. Siinä missä 1-2v koira hyväksyy ´vieraat joviaalisti, saattaa myöhemmin olla toisenlainen asenne. Sosiaalistamisella toki voidaan vaikuttaa paljon ja kaukasiankoirakin on koira, joka toki tiettyyn rajaan kykenee sopeutumaan esim. sisätiloihin tai tiheämmin asutulle seudulle, mutta aina eivät hyvätkään sosiaalistamiskeinot tai toiminnot auta asiassa vaan koira stressaa liikaa ja tällöin syntyy niitä ongelmia.

Kaukasiankoiran tehtäviin kuuluu ilmoittaa haukulla epäilyttävästä toiminnasta. Osa koirista haluaa olla välttämättä siellä ulkona vartioimassa. Tähän ei ole ratkaisuna mitkään haukunrajoittimet, koska se ei poista koiran perusluonnetta, tällainen haukunrajoitin pureutuu vain ainoastaan siihen toimintaan ja toiminnan estäminen lisää koiran stressiä.

Se, että joku on onnistunut pitämään kaukkarin tai kaukkareita taajamassa omalta subjektiiviselta kannaltaan onnellisena ja naapurit tyytyväisinä, ei ole valitettavasti kuitenkaan mikään tae että se onnistuu rodussa yleisesti.

Kysymys: Millainen on rodun terveystilanne?

Vastaus: Rotu kuuluu suuriin rotuihin ja luustosairaudet ovat rodussamme suurin ongelma tällä hetkellä. Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä KoiraNet -sisältää erilaisia terveystilastoja sekä jalostustilastoja yms. rotuun liittyen. Pentua suunnitellessa kannattaa käydä läpi yhdistelmän lähisuvun tietoja. Luustosairauksien puhkeamiseen vaikuttaa geeniperimän lisäksi myös ruokinta (erityisesti yliruokinta ja liikalihavuus kasvuiässä) sekä liikunta ja muut olosuhteet. Lonkkaniveldysplasian ja kyynärniveldysplasian lisäksi rodussa on esiintynyt kasvuiässä jonkin verran panosteiittia, joka kivuliaisuudestaan huolimatta ei vaikuta koiraan yleensä millään tavoin enää aikuisiällä. Jonkin verran on ollut myös polvien ristisideongelmia.

Satunnaisesti rodussa esiintyy sydänsairauksia sekä erilaisia autoimmuunisairauksia, joista yleisimpänä on ollut kilpirauhasen vajaatoiminta. Hypotyreoosin eli kilpirauhasen vajaatoiminnan yleisyydestä ei ole pystytty tekemään tarkempaa arviota toistaiseksi, kartoitus on kesken. Kuitenkin viimeisten vuosien aikana on diagnosoituja tapauksia tullut esiin hieman aiempia vuosia enemmän. Tilanne ei kuitenkaan ole hälyttävä. Sama koskee sydänsairauksia ja myös epilepsiaa. Näitä sairauksia on diagnosoitu lähinnä muutamia yksittäistapauksia ja sydänsairauksistakin yleisin lienee jo selvästi vanhemman koiran sydämen vajaatoiminta. 


Silmäsairauksista yleisin on entropium eli silmäluomien sisäänpäin kääntyminen, joka aiheuttaa koiralle kyynelvuotoa sekä joissain tapauksissa silmäkipua, joka on hoidettava luomileikkauksella. Varsinaisesti muita silmäsairauksia ei ole juurikaan todettu.

Jonkin verran on terveyskyselyiden perusteella raportoitu rodussa olevan allergiaa ja/tai atopiaa sekä kesäisin paksu ja tuuhea turkki altistaa helposti hotspot-vaivalle.

Mahalaukun kiertymäriski on kuten kaikilla suurilla ja syvempirintaisilla roduilla. 

Kuva:Laura Ovaskainen