Share |


Tuleva jalostuksen tavoiteohjelma
2019-2023


JTT on hyväksynyt  kaukasiankoiran JTO:n kommentein ja korjauksin kaudelle 2019 – 2023.
Hallitus tekee yleiskokouksen valtuuttamana JTT:n edellyttämät korjaukset kesäkuun alkuun mennessä.

Toimikunta jatkoi kaukasiankoirien nykyisen PEVISA-ohjelman voimassaoloa 30.6.2019 saakka.


Uusi PEVISA-ohjelma astuu voimaan 1.7.2019


”Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja

kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koirankanssa.

Kyynärniveldysplasiatuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Ohjelma on voimassa 1.7.2019 – 31.12.2023.”

Uusi JTO-ehdotus TÄSSÄ

Voimassaoleva rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Kaukasiankoiralle luettavissa TÄSTÄ.

___________________________________________


Jalostuksen tavoiteohjelman historiaa...

 

2007 JTO esitys 1.

Palveluskoiraliitto hyväksyy vuosikokouksessaan yhdistyksemme JTO-esityksen ja PEVISA-ohjelman yksimielisesti.

Suomen kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta kokouksessaan ke 23.5.2007 ei hyväksynyt Suomen kaukasianpaimenkoirat ry:n esittäämää JTO:ta. Esitys oli hyväksytty Kaukasianpaimenkoirat ry:n- ja Suomen palveluskoiraliiton vuosikokouksissa 2007 yksimielisesti.

PEVISA-esityksen osalta jalostustieteellinen toimikunta päätti jatkaa rodun nykyistä PEVISA-ohjelmaa vuodella eteenpäin ja hyväksyi kaukasianpaimenkoiralle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:
Pentujen vanhemmista tulee olla kyynärkuvauslausunto sekä ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkadysplasian aste D. Ohjelma on voimassa 31.12.2008 saakka.

 

2008 JTO esitys 2.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti vuosikokouksessamme la 16.2.2008 Lahden Renkomäessä.
Kokouksessa esitettiin yhdistyksen hallitukselle oikeutta tehdä esitykseen vielä mahdollisia tarvittavia SKL:n suosittamia muutoksia.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti uusi jalostussuositusesitys kaukasianpaimenkoiralle.

Vuosikokouksemme hyväksyi PEVISA-esityksen yksimielisesti.

Suomen Palveluskoiraliitto ry:n vuosikokous 19.4.2008 hyväksyi JTO -ja PEVISA-esityksemme yksimielisesti.

Kaukasianpaimenkoirien PEVISA-esitys:
Jalostuksessa käytettävät koirat on tutkittava lonkka-niveldysplasian ja kyynärniveldysplasian varalta. Lonkkien alin hyväksyttävä tutkimustulos pentueen rekisteröinnille on dysplasian aste D. Koiran on tutkimushetkellä oltava vähintään 18 kk ikäinen ja tutkimustuloksen on oltava voimassa astutushetkellä.

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta kokouksessaan 20.5.2008 hyväksyi yhdistyksemme PEVISA-esityksen. Jalostussuositusesityksen toimikunta hyväksyi sillä ehdolla, että siihen tehdään toimikunnan kirjaamat korjaukset. Vaadittavat korjaukset on esitykseen tehtynä.

Suomen Palveluskoiraliiton syyskokous on 22.11.2008 hyväksynyt SKPK ry:n hallitukselle esitetyn oikeuden tehdä JTO-esitykseensä SKL:n esittämät muutokset. Esitys on toimitettu 2.12.2008 Suomen Kennelliiton Jalostustieteelliselle toimikunnalla kolmanteen käsittelyynsä. Toimikunta ottaa esityksen käsittelyynsä vuonna 2009 ensimmäisessä kokouksessaan.
 


2008 JTO esitys 3. (korjaukset)

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 27.1.2009 hyväksynyt SKPK esittämän JTO:n.


 

JALOSTUKSEN TAVOITE OHJELMA 2009:

Yhdistyksemme  JTO-esitys kaukasianpaimenkoirille. 


Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 27.1.2009 hyväksynyt SKPK esittämän JTO:n ja PEVISA-ohjelman.