FAQ - usein kysyttyä...

Kysymys: Sopiiko kaukkari tiheästi asutulle seudulle taajamaan / rivitaloon / kerrostaloon?

Vastaus
: Tämä aihe on ja tulee olemaan ikuisuuskysymys. Rotuyhdistyksen tavoite rodun jalostusasioissa ja luonnekysymyksissä on säilyttää ja vaalia rodun alkuperäistä luonnetta ja käyttöominaisuuksia. Näihin ominaisuuksiin yleisesti kuuluvat mm. itsenäiseen työskentelyyn kykenevä, vieraille pidättyväinen, oman alueen vartiointitaipumus ääntä käyttäen sekä oman lauman suojeluhalu ja etenkin ilta-aikaan nämä ominaisuudet voimistuvat. Lisänä tietenkin rodunomainen turkki, joka on säänkestävä ja paksu vaikka olisi lyhytkarvaisempi versio.

Jokaiseen pentueeseen syntyy hyvin erilaisia pentuja, niin luonne- kuin muissakin ominaisuuksissa. Lisäksi on olemassa linjoja, joissa on selvästi hyvin "löysää pipoa" eli koirat eivät ole niin hanakasti puolustamassa ja vartioimassa, hyväksyvät vieraat ihmiset melko helposti ja sitten on olemassa täydellisen epärodunomaisiakin koiria. Kaikenlaisia luonteita löytyy toki.

Mutta jos puhutaan aivan yleisluontoisesti rodusta yleensä, kaukasiankoirasta, niin se ei ole tarkoitettu taajamaan, kerrostaloon tai rivitaloon tai ahtaalle omakotialueelle, vaan se on jalostettu alunperin tekemään töitä laumanvartijana, pärjäämään karuissa oloissa ja olemaan päästämättä ketään vierasta ihmistä tai petoa lauman läheisyyteen.
Joten tältä pohjalta, rotu yleisesti huomioden, vaikka yksilöerot täytyykin muistaa, emme yhdistyksessä suosittele rotua taajama-alueelle vaan kannustamme ihmisiä etsimään jonkin omiin oloihin paremmin soveltuvan koiran.

Tässä on vuosien varrella tarjottu paljon kodinvaihtajia, joiden kanssa ei olla enää taajamassa pärjätty. Pennusta ei voi tietää tarkalleen, millainen siitä kasvaa aikuisena. Nuori koira kehittyy niin henkisesti kuin fyysisestikin vielä pitkään, 3-5v ikään saakka. Siinä missä 1-2v koira hyväksyy ´vieraat joviaalisti, saattaa myöhemmin olla toisenlainen asenne. Sosiaalistamisella toki voidaan vaikuttaa paljon ja kaukasiankoirakin on koira, joka toki tiettyyn rajaan kykenee sopeutumaan esim. sisätiloihin tai tiheämmin asutulle seudulle, mutta aina eivät hyvätkään sosiaalistamiskeinot tai toiminnot auta asiassa vaan koira stressaa liikaa ja tällöin syntyy niitä ongelmia.

Kaukasiankoiran tehtäviin kuuluu ilmoittaa haukulla epäilyttävästä toiminnasta. Osa koirista haluaa olla välttämättä siellä ulkona vartioimassa. Tähän ei ole ratkaisuna mitkään haukunrajoittimet, koska se ei poista koiran perusluonnetta, tällainen haukunrajoitin pureutuu vain ainoastaan siihen toimintaan ja toiminnan estäminen lisää koiran stressiä.

Se, että joku on onnistunut pitämään kaukkarin tai kaukkareita taajamassa omalta subjektiiviselta kannaltaan onnellisena ja naapurit tyytyväisinä, ei ole valitettavasti kuitenkaan mikään tae että se onnistuu rodussa yleisesti.

Kuva:Laura Ovaskainen