Share |

Jalostusurokset

UROKSEN OMISTAJAN VASTUU

- uroksen omistajan ei tulisi antaa urostaan huonokuntoiselle tai epätyypilliselle nartulle
- hänen tulee varmistaa, että astutettava narttu täyttää jalostusyksilön vähimmäissuositukset
- uroksen omistaja antaa omistamastaan koirasta pyydetyt tiedot avoimesti ja mitään seikkoja salaamatta
- rotuyhdistys edellyttää, että jalostukseen käytettävät koirat eivät ole arkoja eivätkä käyttäydy vaarallisen agressiivisesti, omaavat korkean reagointikynnyksen ja että ne ovat niin luonteensa kuin käytöksensäkin puolesta yhteiskuntakelpoisia

 

Ilmoita koirasi jalostusuroslistalle